Ochrana tovaru

ochrana tovaru pipace

Rádiofrekvenčný (RX + TX) systém 8,2 MHz pre pevné a papierové etikety.

Všeobecné informácie:

  Pozostáva z dvoch nezávislých antén TX – vysielač, RX – príjmač

  Ak treba, je možné zosynchronizovať prakticky neobmedzený počet systémov

  Detekuje všetky typy RF etikiet 8,2 MHz (pevných i papierových). Nie je potrebné dodatočné ladenie

•  Inštalácia je jednoduchá a bezproblémová

•  Vyznačuje sa stabilitou a výbornou detekciou v zarušenom prostredí