Zabezpečovacie systémy

Čo všetko chránime:

Rodinné domy
zabezpečenie rodinných domov, taktiež pozemku v okolí domu

Byty a bytové domy
zabezpečenie bytov a bytových domov a ich spoločných priestorov, čo slúži ako prevencia kriminality a vandalizmu

Chaty a chalupy
zabezpečenie chát a rekreačných objektov, pretože celoročne neobývané sú častým terčom kriminálnych živlov

Firmy a podniky
sklady, obchody, výrobné haly, kancelárie, prevádzky, parkoviská

Obce a mestá
prevencia kriminality, vieme tiež navrhnúť riešenia pre Smart city, počítanie hustoty dopravy, obsadenosť parkovísk atď.

Účelom a hlavným cieľom elektrického zabezpečovacieho systému EZS je včas informovať

užívateľa objektu o zámere narušiteľa preniknúť do chráneného priestoru. Základom systému je

ústredná s riadiacou jednotkou , ktorá monitoruje a vyhodnocuje stavy jednotlivých detektorov

umiestnených v objekte. Pre zisťovanie narušenia objektu sa používajú PIR snímače , ktoré

reagujú na teplotné zmeny v miestnosti, snímače otvorenia okien a dverí, snímače rozbitia skla,

infra­závory a veľa ďalších komponentov. Proti výpadku el. napájania je chránená záložnou

batériou, ktorú po obnovení napájania dobíja.

EZS umožňuje rôzne formy prepojenia na centrálny monitorovací systém, pult centrálnej ochrany,

prípadne mobilný telefón. Týmto spôsobom rozosiela informácie o stave objektu priamo na

políciu, súkromnú bezpečnostnú službu SBS, alebo iným spôsobom.