Perimetrická ochrana

Perimetrickú ochranu môžeme rozdeliť podľa spôsobu zabezpečenia.
Môžeme použiť mikrovlné bariéry na ochranu obvodových plôch alebo plotové systémy na ochranu obvodu.

PLOTOVÝ SYSTÉM sa používa na miestach s nepravidelným obvodovým tvarom, t.j. keď nie je vhodné používať mikrovlnné senzory. Napríklad priemyselné zariadenia, letiská, budovy, elektrárne, súkromné priestory atď.
Vhodné typy plotov: Nylofor, ostnatý drôt; vlnitý plot, drevený, murovaný, betónový plot a iné.

PRINCÍP ČINNOSTI:

Detekčný drôt je plne pasívny. Systém má dve slučky. Každá slučka obsahuje detekčné prvky pripevnené k plotu. Zariadenie na spracovanie signálu zaznamenáva elektrické výboje generované v detekčnom drôte pri pokuse o narušenie. Detektor aktivuje alarm, ak množstvo prijatých elektrických impulzov prekročí prahovú úroveň.

Účelom MIKROVLNNÝCH DETEKTOROV, je chrániť obvodové sektory rôznych miest a generovanie alarmu, pokiaľ narušiteľ naruší detekčnú zónu.

PRINCÍP ČINNOSTI detektora je generovať elektromagnetické pole v priestore medzi vysielačom a prijímačom. Pole vytvára objemovú detekčnú zónu vo forme natiahnutého elipsoidu otáčania a zaznamenáva zmeny tohto poľa, keď narušiteľ prekročí detekčnú zónu.