Vyskúšajte aj vy našu podporu pre malé a stredne veľké organizácie.

Na našej práci si dávame záležať

Poplachové systémy na mieru.

Nedajte votrelcom šancu.

Hlavné oblasti záujmu

Kamerové systémy

Navrhujeme a inštalujeme kamerové systémy tak, aby výborne plnili vaše potreby.

Zabezpečovacie systémy

Ponúkame predaj a montáž zabezpečovacích systémov pre rodinné domy, školy, kancelárske priestory, priemyselné haly atď.

Fotovoltaika

Ohrievače vody predstavujú nové riešenie ohrevu vody pri využití ekologicky čistých zdrojov energie.

Technika je naše hobby.
Čo ponúkame klientom

Kvalita vs rýchlosť

Vieme že zákazník ma rád rýchlu a kvalitne odvedenú prácu. Takto to však väčšinou nefunguje.

Záručný a pozáručny servis

Okamžite po nahlásení servisnej požiadavky sa vieme pripojiť na diaľku, prípadne dohodnúť termín servisného zásahu.

Odborné poradenstvo

Zákazníkom vždy predstavíme viacero riešení a snažíme sa vysvetliť plusy a mínusy jednotlivích variant.

gemtech.eu
lacny alarm poprad
hanwha
forteza
Odporúčané produkty
SNO

XNO-6120R

2 Megapixelová kamera s nočným infračerveným prísvitom

dsc

WS9TCHWx

7″ dotyková klávesnica iotega s rozlíšením 1024 x 600

eps

EN54-3A28

Zdroje pre protipožiarne systémy Pulsar

powerG

PG9934P

Kombinovaný PIR detektor s integrovanou kamerou.

IP kamerové systémy v praxi

Navrhujeme a inštalujeme kamerové systémy tak, aby výborne plnili vaše potreby.

Poskytujeme komplexné riešenia a služby v oblasti kamerových systémov. Realizujeme bezpečnostné systémy od malých objektov ako sú chaty, rodinné domy cez firemné priestory až po veľké administratívne budovy a výrobné haly.

Dôležitou otázkou je dnes rozhodnúť sa pre analógový alebo IP megapixelový záznamový systém.

Bezpečnostné kamery môžeme rozdeliť do dvoch kategórií: analógové a digitálne (IP kamery). Hlavný rozdiel je v spôsobe spracovania, uchovávania a šírenia záznamu. Jednoducho povedané, analógové kamery sú vhodné skôr pre menšie objekty a naopak pre rozľahlejšie objekty skôr používame IP kamery. Napriek tomu sú pre niektoré inštalácie vhodné aj analógové kamery. Veľkou výhodou analógových kamier je nízka obstarávacia cena. Momentálne sa používajú tri technológie v oblasti analógových kamier. Je to AHD, CVI a TVI technológia. Pre konečného užívateľa radi nájdeme najlepšie riešenie ktorú analógovú technológiu si zvoliť.

Prečo si vybrať práve nás ? Sme držiteľmi dôležitých licencií:

Licencia na poskytovanie technickej služby čislo : PT 000894
Licencia na poskytovanie technickej služby čislo : FT 001065
Osobitne oprávnenie na výkon činnosti :  inštalácie , opravy a kontroly EPS č. 387958 MV SR
Osvedčenie na činnosť : vyhradených technických zariadeniach elektrických §23 ods.1 vyhlášky č.508/2009 Z.z číslo: 3/11/2015 elektrické do 1000V + bleskozvody.
OSVEDČENIE : 0042-IKO/2020 EZ RT E2A
Vykonávame Odborné prehliadky a Odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických, v zmysle zákona NR SR č.124/2006 Z.z. vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. a platných STN. Zahŕňa všetky opatrenia, ktorými sa kontroluje súlad kompletnej elektrickej inštalácie s normami STN.

Registrácia požiarnotechnického zariadenia podľa § 11d ods.5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi
102/EPS/2020
101/EPS/2020
103/EPS/2019
098/EPS/2020

Osvedčenie MHSR podla§13aods.7 zakonač.309/2009Z.zo podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko ucinnej kombinovanej vyroby č.2014/B/310

Len inštalácie vykonané spoločnosťou s platnou technickou licenciou sú uznávané poisťovňami v prípade poistných udalostí.

Pri systémoch elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) sa musia vykonávať odborné skúšky a odborné prehliadky (OP a OS) podľa Vyhlášky MV SR č.726/2002, § 15 zo dňa 13.12.2002) ich činnosti.
Všetky naše služby a revízie prebiehajú v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z, vykonávaciu Vyhláškou č. 508/2009 Z.z. a normami STN 33 1500:1990~2008, STN 33 2000-6:2007.